Inkasso

Inkassohanteringsguiden.se är en del av Fakturify.

Vi på Fakturify har en enkel affärsidé. Vi anser att finansieringslösningar för företag inte behöver vara krångliga. Därför har vi utvecklat en verksamhet där vi erbjuder flera praktiska företagstjänster, från fakturaköp och fakturabelåning till inkassotjänster.
Det bästa av allt är att vi inte har några bindningstider, månadsavgifter eller andra dolda avgifter. Vi anger tydligt vilka villkor som gäller och vad en tjänst kommer att kosta.

Vi kontaktar dig


Fyll i ert telefonnummer så ringer en av våra finansiella rådgivare omgående och lyssnar på era behov, oftast inom 30 minuter alla dagar i veckan.

RING MIG
Inkasso

Med tjänsten Inkasso kan du snabb och effektivt likvidera eran reskontra, med en tydlig handlingsplan så ger man ett seriöst intryck samtidigt som man slipper agera bank åt sina kunder.

Villkor Inkasso

- Kostnadsfritt

- Inga bindningstider

- Inga startavgifter

- Vi tar över kundkontakten

KONTAKTA

VÅRA FINANSIELLA RÅDGIVARE

Daniel
Daniel
Finansiell rådgivare
Matias
Matias
Finansiell rådgivare
Alexander
Alexander
Finansiell rådgivare

InkassoVad är inkasso?
Inkasso innebär att driva in en skuld från en gäldenär till en borgenär. Skulden kan antingen vara pengar, en tjänst som inte har utförts eller en obetald faktura. Om gäldenären har en skuld och inte har betalat inom utsatt tid får den enskilde/företaget en betalningspåminnelse och en varning om att kravet kan bli överlämnat till inkasso från borgenären.


Många företag anlitar inkassoföretag för att driva in skulden åt dem, dels för att inkassoföretaget har specialistkompetens inom området, men även för att slippa att hantera den negativa kundrelationen och det administrativa arbete som en obetald faktura innebär. Inkassoföretaget fungerar som en medlare mellan de olika parterna och tar reda på orsaken till att gäldenären inte har betalat i tid. Om det visar sig att gäldenären inte kan betala hela fakturasumman direkt lägger inkassoföretaget och gäldenären upp en avbetalningsplan tills skulden är betald. På så sätt hjälper inkassoföretaget borgenären att bibehålla en god kundkontakt samtidigt som gäldenären får stöd i sin ekonomiska situation.


Om gäldenären inte betalar trots inkassokrav tas ärendet vidare till Kronofogdemyndigheten. Gäldenären får en betalningsanmärkning vilket försämrar personens/företagets kreditvärdighet. I värsta fall kan kronofogden göra en utmätning, vilket innebär att de beslagtar tillgångar som täcker fakturans belopp.


Fördelar med att anlita ett inkassoföretag
De flesta företag råkar ut för kunder som betalar för sent eller inte alls. Företag som inte har de volymer som krävs för att anställa administrativ personal eller en egen inkassoavdelning för att driva in obetalda fakturor drabbas särskilt hårt när kunder inte betalar då detta tar mycket tid från att utveckla och driva den vanliga verksamheten. Extra komplicerat kan det bli om gäldenären befinner sig utanför Sverige. Då kan inkassoföretagets expertis om utlandsbetalningar och olika länders regelverk komma till stor nytta. Dessutom förkortas kredittiderna markant när man anlitar ett inkassoföretag, vilket innebär att borgenärens likviditet förbättras. Att anlita ett inkassoföretag som har erfarenhet och kunskap inom området underlättar därför ur flera olika perspektiv.


Därutöver värnar inkassoföretaget om företagets kunder samtidigt som målet är att borgenären ska bli återbetalad så snabbt som möjligt. Om kunden inte har möjlighet att betala hela skulden på en gång läggs en avbetalningsplan upp. Det gör att kundrelationen förblir god och att kunderna så småningom återvänder till företaget när de behöver en liknande tjänst eller produkt.


Hur fungerar inkasso i praktiken?
Om en faktura har förfallit, obetald och inte bestridd, vänder sig borgenären till ett inkassoföretag. Inkassoföretaget skickar ut ett inkassokrav till gäldenären. Gäldenären ska då betala fakturasumman till inkassoföretaget istället för till borgenären. Förutom fakturabeloppet blir gäldenären skyldig att betala en inkassokostnad på 180 kr (reglerad enligt lag) till inkassoföretaget. Så fort som fakturan är betald får borgenären tillbaka sina pengar.

inkasso